Posts Tagged ‘rozwój Krakowa’

Zmiany sa potrzebne w Krakowie

Wśród wielu województw w Polsce, Kraków wybija się zarówno w temacie kultury i akademickim, ale również na licznych odmiennych polach. Zaczyna być regionem przyjemnym do mieszkania. Zmiany, które dokonały się w mieście w niedawnych latach sprawiają, że miasto naprawdę idzie do przodu.
Dobre nowości w mieście.
Co pozytywnego załatwiono w trakcie ostatniego czasu? Ilość napraw i inwestycji jest spora. Bardzo wsparły rząd w tym aspekcie środki Unii Europejskiej, z których Kraków chętnie czerpie. Dynamiczne postępowanie w temacie pozyskiwania dofinansowania sprawiły, że małopolska rozwinęła się o następne węzły komunikacyjne, ekologiczne pojazdy w taborze trasportu miejskiego, oraz ciekawe miejsca konferencyjno – sportowe.
Szerokie zmiany nie są widoczne dla standardowego Krakusa. Nie oznacza to natomiast, że nie zostały poczynione. Zwykle pomijamy fakty, które nie są bezpośrednio z nami związane. Przeciętnemu mieszkańcowi Krakowa zdaje się, że w mieście za mało się wykonuje. Podczas gdy miasto rozrasta się w każdym kierunku. Usprawnienia w obszarze zarządzania odpadami, budowie i modernizacji sieci wodociągowej, budowa filtrów akustycznych to jedynie część zmian, jakie pozwalają nam lepiej i wygodniej żyć. Miasto rozwija się też w zakresie opcji rozrywkowych. Moc miasta idzie w górę dzięki takim obiektom jak: Kraków Arena czy rewitalizacja Huty. takie inwestycje zachęcają przyjezdnych do odwiedzin.
Podejmowane za pomocą zarządu miasta działania nie tyczą się tylko ścisłego środka Krakowa, ale też są związane z całym województwem małopolskim. Dlatego lepiej nie uskarżać się lecz zobaczyć innowacje w jakie obrodził Kraków.
Kolejne miesiące – jeśli będzie możliwość utrzymania tempa rozwoju – pozwolą miastu zostać zachwycającą stolicą małopolski.
Jacek Majchrowski

Przydatne reorganizacje w Grodzie Kraka

Pośród wielu miast w kraju, Kraków wybija się nie tylko w temacie sztuki i akademickim, ale też na wielu odmiennych polach. Staje się regionem przyjaznym do życia. Przekształcenia, które stały się udziałem miasta w niedawnych latach sprawiają, że Kraków naprawdę pnie się do przodu.

Pożyteczne transformacje w mieście.
Co pozytywnego stworzono w przeciągu ostatniego okresu? Ilość udogodnień i nowości inwestycyjnych jest duża. Mocno wsparły rząd w tym aspekcie środki Unii Europejskiej, z których miasto niemało czerpie. Dynamiczne postępowanie w obszarze uzyskiwania dotacji sprawiły, że małopolska wzbogaciła się o świeże drogi, nowoczesne autobusy trasportu miejskiego, oraz potrzebne obiekty użyteczności publicznej.

Szerokie zmiany są niewidoczne dla typowego mieszkańca. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją. Zwykle ignorujemy nie związane z nami informacje. Typowemu obywatelowi Krakowa zdaje się, że w regionie niewiele się dzieje. Natomiast Kraków rozrasta się w każdym kierunku. Zmiany w zakresie gospodarki śmieciami, budowie i modernizacji siatki kanalizacyjnej, stawianie ekranów przeciw hałasowi to jedynie niektóre zmiany, które pozwalają mieszkańcom bezpieczniej oraz wygodniej żyć. Kraków zmienia się również pod kątem możliwości rozrywkowych. Wartość miasta idzie w górę dzięki takim obiektom jak: Kraków Arena lub stadion Cracovia. Te nowości inspirują przyjezdnych do odwiedzin.
Rozpoczynane dzięki radnym działania nie obejmują jedynie samego środka miasta, ale też są związane z całym regionem. Dlatego zamiast uskarżać się lecz zobaczyć innowacje w jakie obrodził Kraków. Prezydent miasta Krakowa . Kolejne miesiące – jeśli będzie możliwość utrzymania szybkości zmian – umożliwią miastu stać się wspaniałą metropolia.